I Denk An DiАвтор: Ambros Wolfgang
Альбом: Wasserfall
Продолжительность: 04:48
Раздел: Поп

На русском:
Ambros Wolfgang
Wasserfall
I Denk An Di
I denk hin, und i denk her,
i denk kreuz, und i denk quer
i denk an di.
I denk nach, und i denk vua,
de ganze Nocht, bis in da Fruah,
denk i an di, nur an di.
Und alle Leut sag’n:
“Denk ned so vü”,
doch wos soll i tuan,
selbst wenn i ned wü,
denk i an di.

I denk schwarz-weiß, und i denk bunt,
überall, zu jeder Stund’,
denk i an di.
I denk getupft, i denk kariert,
denk amoi afoch, dann wieder kompliziert,
doch nur an di, immer an di.
Und alle Leut frog’n mi:
“Wirst jetzt a Philosph?”
Doch wos soll i tuan,
es is wie a Strof
i denk an di, i denk an di…

Lipp’n, haß wie Feuer,
Aug’n wie a Vulkan,
des bringt sogar an Eiszapfen in Glut!
Sie stolziert wie a Gazell’n,
doch sie is cool wie a Forell’n,
und in meine Adern
und in meine Adern kocht das Blut.

I denk langsam, und i denk schnell,
du bist mei Himmel, du bist mei Höll’,
i denk an di.
I denk neich, und i denk oid,
auf jeder Wies’n, in jedem Woid,
denk i an di.
Und alle Leut sagen:
“Es tuat uns lad,
dei Denkerei wird uns langsam fad!”
Doch i denk an di, i denk an di…
I brauch a Therapie
Mi hat’s so bös wie nie…
denk imma nua an di

Вольфганг амброс
Wasserfall
я Денк в Ди
я денк Хин, и я ее денк,
я денк кройц, и я денк Кер
я денк в ди.
Я денк нах, und я денк вуа,
де ganze Nocht, бис в да Fruah,
денк я к ди, ди Нур АН.
Унд Алле Лейт саг Эн:
“Денк нед так vü”,
дочь вос зель я туан,
селбст венн я нед wü,
денк я к ди.

Я денк Шварц-weiß, und я денк бунт,
überall, цу jeder Stund’,
денк я к ди.
Я денк getupft, я денк kariert,
денк к amoi afoch, Данн видер kompliziert,
дочь Нур АН ди, immer к ди.
Унд Алле Лейт лягушка Эн ми:
“Wirst теперь я играю в паре с Philosph?”
Дочь вос зель я туан,
Эс ви в Strof
я денк к ди, я денк в ди…

Липп н, haß ви пожар,
авг Эн-ви в Вулкан,
ДЕЗ bringt даже летом в Eiszapfen в избыток!
Сие stolziert ви в Газелль Эн,
дочь мип-это круто ви в Forell Эн,
унд Майне в Adern
унд Майне в Adern kocht дас Блут.

Я денк langsam, und я денк шнелль,
ДУ бист Мэй Химмель, ДУ бист Мэй принадлежат¶ЛЛ’,
я денк в ди.
Я денк neich, und я денк оиу,
ауф jeder Висе Эн, в jedem Woid,
денк я к ди.
Унд Алле Лейт сажен:
“Эс туат унс лад,
дей Denkerei в скором унс langsam причуда!”
Дочь я денк к ди, я денк в ди…
я brauch микроволновой терапии
Ми хат так böы ви ниэт…
денк мазм нсх в ди


оставить комментарий